Altijd goed verbonden
Maak een keuze voor
particuliere telefonie of zakelijke telefonie.
Nieuws
Blijf op de hoogte van het laatste Telefonade nieuws!
• Winkel gesloten om 17:00uur!
Gewijzigde openingstijden. Onze winkel is vandaag vanaf 17.00uur gesloten! 
• Onze Privacy Policy is geupdated, lees hem hier.

Dit is het privacy statement van Telefonade B.V., KvK nr. 56338740, Nijverheidsweg 9, 4041 CK te Kesteren.


Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier. bestellingen die u plaatst via onze website, het aangaan van contracten. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en behandelen en beschermen persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Telefonade B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.
Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer(s)
• IP-adres van een websitebezoeker
Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.
 
Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Telefonade B.V. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
• Het afhandelen van uw betaling
• Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening en verkoop van producten (internetdiensten, vaste en mobiele telefonie, ritregistratiesystemen, camerabeveiliging en levering van energie)
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening, hiervoor omschreven
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om diensten te verlenen, inhoudende vergroting van de naamsbekendheid.
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.
Commerciële doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening op het gebied van internet-, telefoon-, energie- en wagenparkdiensten, camerabeveiliging en diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op "uitschrijven" te klikken in de ontvangen email.
 
Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening.  Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.
 
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website www.telefonade.nl wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Wij maken gebruik van de navolgende cookies:
• Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.  Telefonade B.V. gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.
Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.
 
Het voorgaande betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@telefonade.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Telefonade B.V. (info@telefonade.nl).

Ook zichtbaar via: https://www.telefonade.nl/privacy-statement/
 

• Gratis Pitpenningen!
Gratis Pitpenningen! Vanaf vrijdag 15 december krijgen we in Kesteren een kunstijsbaan! De ijsbaan blijft open tot 6 januari 2018. De entree (inclusief schaatshuur) is 1 pitpenning of €5,-. Wij geven in deze periode gratis pitpenningen weg als je een nieuw abonnement afsluit of je huidige abonnement verlengt! 

Meer informatie over de ijsbaan vind je hier !
• Mobility Magazine 2017 - 2018
Mobility Magazine 2017 - 2018 De telecombranche is door de jaren heen veel veranderd. Door technologische ontwikkelingen beweegt
telecom steeds meer richting de cloud. Vaste telefooncentrales verliezen terrein ten opzichte van hosted
oplossingen. Het traditionele ISDN-netwerk zal uiteindelijk zelfs helemaal verdwijnen, waardoor al het
telefoonverkeer via het internet zal verlopen. Verder lezen? Lees hier ons nieuwe Mobility Magazine 2017 - 2018! 
 
• Toezicht kredietverstrekking aanschaf mobiele telefoon
Per 1 mei 2017 moeten de telecomaanbieders die een mobiele telefoon in combinatie met een telecomabonnement in maandelijkse termijnen ter beschikking stellen, voldoen aan de regels van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Zo moeten consumenten op een duidelijke manier worden geïnformeerd over abonnementskosten enerzijds en het gebruik van hun telefoon anderzijds. Het betalen van een mobiele telefoon in maandelijkse termijnen is krediet en roept vragen op: krijg ik een BKR-registratie als ik nu een nieuw abonnement neem? Wat betekent dat voor een eventuele hypotheek? Welke regels gelden er voor mijn abonnement? Het BKR geeft antwoord op uw vragen. Lees hier verder.

• Bellen via ISDN stopt per 1 september 2019!
Bellen via ISDN stopt per 1 september 2019!

Op 1 januari van 2016 heeft KPN de ISDN*-alarmeringsdienst Digi-Access Alarm beëindigd. Deze ontwikkeling komt niet geheel uit het niets. Deutsche Telecom is momenteel al actief bezig met het volledig uitfaseren van ISDN. KPN heeft bekend gemaakt dat het per 1 september 2019 zal gaan stoppen met ISDN.

 

Waarom nu al overstappen?
Waarom stoppen met iets dat voldoet aan de verwachtingen? Het antwoord is simpel; ISDN komt ten einde en door nu over te stappen heeft u alle tijd en rust om te migreren naar een nieuwe telecomomgeving. Maar er zijn meer pluspunten.

Belangrijke voordelen:

1.       Kostenbesparing:
Omdat ISDN een relatief dure dienst is zal de overstap in vele gevallen een aanzienlijke kostenbesparing opleveren.

2.       Veel extra functionaliteiten:
Voip-telefonie heeft als grote voordeel dat bedrijven de beschikking krijgen over vele functionaliteiten zoals: wachtrijen met plaatsmelding en muziek, doorschakelingen, menu’s, voicemail, gespreksopname en veel meer. Daarnaast worden alle huidige telefoonnummers behouden en meegenomen naar de VOIP-centrale.

3.       Klaar voor de toekomst:
Het grote voordeel van een VOIP-centrale is dat er op locatie geen centrale meer nodig is en hier dus ook niet in geïnvesteerd hoeft te worden. Verder beschikt de onderneming altijd over de nieuwste software omdat de centrale zijn updates krijgt.

 

Wilt u weten wat de alternatieven zijn voor uw bedrijf? Neem contact met uw accountmanager laat uw gegevens achter voor een vrijblijvend adviesgesprek met een van onze experts.

• Doe de gratis bespaarcheck!
Doe de gratis bespaarcheck! Voordelig internet en bellen voor in huis: doe de gratis bespaarcheck!

Hoe heb jij het geregeld?
Het aanbod van internet en bellen voor in huis verandert continu.
  • Heb jij nog wel het juiste product?
  • Zou je sneller internet willen of juist willen besparen op je kosten?
  • Kun je inmiddels niet veel meer uit je telefoonabonnement halen?
Voor een antwoord op deze vragen kun je nu bij Telecombinatie de gratis bespaarcheck doen!
Waarom Telecombinatie?
  • Keuze uit alle grote aanbieders: altijd de beste aanbiedingen!
  • Deskundig, persoonlijk en onafhankelijk advies
  • Zeker weten het product dat het beste bij jou past
  • Altijd een winkel in de buurt voor service en vragen
Download hier het formulier en vul het in en wij kunnen jou snel een persoonlijk en passend advies geven, zodat je precies weet wat jij kunt besparen!
• Wat te doen bij waterschade aan uw smartphone
Wat te doen bij waterschade aan uw smartphone ~WAT TE DOEN BIJ WATERSCHADE.
Bekijk de foto; de gevolgen van waterschade aan een iPhone 6 na ca 2 dagen “in de rijstzak”. (een waterschade kan NOOIT echt worden opgelost door een natte telefoon in de rijst te leggen; het helpt wel om het vocht aan de buitenkant te absorberen, maar inwendig blijft het apparaat kletsnat en woekert de schadevorming voort.)
De koperen connectoren worden letterlijk weggevreten en er ontstaat een soort “schimmel” door de chemische reactie die ontstaat bij vocht in combinatie met koper en de gelijkspanning van de accu.
Het is echt NOODZAKELIJK om de accu zo snel mogelijk na het ongeval uit het apparaat te nemen en ONMIDDELLIJK professioneel te laten reinigen. Wij gebruiken hiervoor verschillende methoden waaronder ultrasoon reinigingsbad met PCB cleaners en fiberglas reinigingspennen.
• Video met uitleg over Hosted IP Telefonie
• Telecombinatie Telefonade beste business dealer 2013!
Telecombinatie Telefonade beste business dealer 2013! Onlangs werd Telecombinatie Telefonade op het jaarlijkse Telecombinatie dealerevent TeleLink uitgeroepen tot beste business dealer van 2013! De trotse eigenaar, Jan van Brenk, kreeg de bijbehorende award overhandigd van Herwin van der Kamp, de Algemeen Directeur van Telecombinatie. Dit alles vond plaats op een bijzonder mooie locatie in Amsterdam, het schip de Ocean Diva. De winkel van Jan won het van maar liefst 45 andere bij Telecombinatie aangesloten dealers. Een prachtige prestatie. In het juryrapport werd Telecombinatie Telefonade geprezen voor zijn unieke benadering van de markt. Niet voor niets won deze dealer in 2013 bij Yes Telecom de award voor de meest toegenomen klantenbase. Ook in 2014 zal Jan met Telecombinatie Telefonade weer een gooi doen naar de felbegeerde Telecombinatie Award!

Telefonade: altijd goed verbonden!

Even binnenvallen bij Telecombinatie Telefonade is niet alleen gezellig, u doet er ook nog eens uw  voordeel mee. Voor vaste en mobiele telefonie – of gecombineerd – vindt u hier gegarandeerd de beste abonnementen. Want in het onafhankelijk advies dat Telefonade uitbrengt worden alle gangbare telecomproviders betrokken. Dat voordeel kunt u direct in de zak kunt steken.

Met bijna 15 jaar ervaring kennen ze bij Telefonade de kneepjes van het vak. Dankzij de overkoepelende brancheorganisatie Telecombinatie liggen innovaties snel op de toonbank. U bent verzekerd van scherpe aanbiedingen en een compleet assortiment toestellen en accessoires. In het verkoop- en servicepunt op het industrieterrein in Kesteren kunt u even bijpraten over de actuele ontwikkelingen op telecomgebied. Of even uw hart ophalen tussen de nieuwste toestellen. Natuurlijk staat ons team klaar voor schadeafhandeling, service en onderhoud.

Veel particulieren, bedrijven en overheidsorganisaties hebben de weg naar ons gevonden. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kom langs om uw wensen af te stemmen, of bel 0488 44 03 91 en u krijgt een van onze adviseurs aan de lijn.
Telefonade Kesteren. Tot ziens!
Klik op de onderstaande foto’s om een vergroting van de foto te bekijken!
Contactgegevens

Telefonade B.V.
Nijverheidsweg 9
4041 CK Kesteren
+31 488 44 0391


Openingstijden winkel
Ma t/m Do:   9:00 - 12:30 en 13:00 - 18:00 uur
Vrij:   9:00 - 12:30 en 13:00 - 21:00 uur
Za:   9:00 - 12:30 en 13:00 - 16:00 uur
Zo:   Gesloten
 
lid van
   
Contactformulier